Suositukset

Kehotarinoita

Markku Kaikkonen

Resonaarin johtaja
Point on tanssielokuva, joka kertoo esteistä, siitä miten ne ylitetään ja miten uusia esteitä ilmestyy voitettujen tilalle. Elokuva herättää ja pakottaa ottamaan kantaa, se haastaa myös omien arvojen ja asenteiden tarkistamiseen. Harvoin kymmenen minuutin elokuva on näin tehokas. Pirjo Ojalan ohjaama Point-elokuva on! On ollut kunnia olla mukana tekemässä musiikkia tähän kannanottoon.

Heidi Gronauer

Johtaja ESoDoc/ ZeLIG School for Documentary - Italia
Tunnen Pirjo Ojalan johtamani EU Media-koulutusohjelman ESoDoc European Social Documentaryn kautta. ESoDocin kolmen viikon mittaisen lähijakson aikana Pirjo Ojala kehitteli luovaa dokumenttielokuvaprojektiaan ”Burning Voices”. Olin projektissa vahvasti mukana, koska olin hänen tutorinsa. Minusta sekä Pirjo että hänen projektinsa ovat poikkeuksellisia. Saavuttaakseen paremmin yleisönsä, elokuva käsittelee tärkeää aihetta omaleimaisella taiteellisella otteella. Pirjon projekti on tyyliltään uniikki ja sillä on hyvin vahva kansainvälinen potentiaali.

Tiina Rantanen,

Aluejohtaja, Rikosuhripäivystys Lounais-Suomi
Osallistuin Pirjo Ojalan elokuvaan ”Kolme sanaa rakkaudesta” taustamateriaalia kerättäessä. Minua haastateltiin asiantuntijana koskien lähisuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa sekä seksuaalista väkivaltaa. Elokuva on erityisen hyvin aiheeseen paneutuva ja siinä on pystytty melko lyhyessä ajassa kertomuksessa tuomaan esiin monta eri tasoa. Valmiita ratkaisuja ei tarjota, vaan katsojalle jätetään tilaa rakentaa tarinalle oman näköisensä loppu.

Olemme käyttäneet elokuvaa Rikosuhripäivystyksen seminaareissa sekä koulutustilaisuuksissa valtakunnallisesti. Lisäksi osa toteuttajatahoistamme, kuten Ensi- ja turvakotien liitto sekä Suomen Settlementtiliitto ovat lainanneet elokuvaa omiin koulutustilaisuuksiinsa. Palaute elokuvasta on ollut joka kerta positiivista ja se on herättänyt paljon keskustelua. Tämä osoittaa, että aihetta on käsitelty syvällisesti ja ahdistavan aiheen käsittelyssä on onnistuttu. Elokuva ei sorru alleviivauksiin eikä liian raakaan tai osoittelevaan väkivaltaan. Siinä onnistutaan luomaan tunnelma ja roolit, joihin jokaisen katsojan on omasta näkökulmastaan helppo samaistua.

Pentti Halonen

Käsikirjoituksen lehtori TeM, MA, MFA
Pirjo Ojala tekee voimakkaita elokuvia heikoista ihmisistä, jotka yrittävät löytää oman voimansa. Hänen töissään yhdistyvät syvyys, viihdyttävyys, kipu ja ironia. Hän puolustaa heikkoja, paljastaa vääryyksiä ja tekee meistä kaikista hiukan parempia, hiukan moraalisempia, hiukan inhimillisempiä.